Individuálny mentoring

V čom Ti mentoring pomôže?

Mentoring je technika osobnostného rozvoja, ktorá Ti pomáha stať sa lepšou verziou seba. Umožňuje Ti efektívnejšie dosahovať ciele v pracovnom aj osobnom živote. Princípy mentorovania sú založené na dôvere, rešpekte, porozumení a neposudzovaní.

Indvidiuálny mentoring je čas a priestor venovaný len Tebe, v ktorom sa naplno venujeme riešeniu Tvojej aktuálnej situácie. Cieľom individuálneho mentoringu je nájsť východisko a možnosti, ktoré momentálne nevidíš. S čím zákonite prichádza aj vnútorná úľava.

Mentoring so mnou je pre Teba vhodný, ak:

sa zaujímaš o sebapoznanie a sebarozvoj

chceš viac porozumieť svojej životnej ceste a aktuálnej situácii

vnímaš volanie po výraznej zmene vo svojom každodennom živote

chceš pochopiť a naučiť sa spracovávať svoje emócie

hľadáš spôsob, ako nastaviť svoju myseľ prosperujúco

potrebuješ si ujasniť situáciu, ktorou aktuálne prechádzaš

túžiš dosahovať nové životné ciele

Od mentoringu so mnou môžeš očakávať:

sebarozvoj na úrovni mysle, duše aj tela

sebaprijatie a kultiváciu sebalásky

jasnosť, upokojenie mysle, prijatie svojich emócií

osvojenie si techník, ktoré ti pomôžu v napájaní sa na vlastnú intuíciu

osobné výklady a osobné meditácie na mieru

nacítenie svojich energetických centier a ich potenciálu

uvedomenie, že si duša, ktorá má telo (a nie naopak)

prinavrátenie Tvojej osobnej sily a sebadôvery

Ako sa môžeš prihlásiť?

Individuálny mentoring prebieha formou online video callu počas vopred dohodnutého termínu. Energetická výmena za 60-minútové sedenie je 70 eur.

Môžeme sa venovať témam:

sebaprijatie, sebaláska, sebavedomie

vzťahy so sebou a s ostatnými

práca, biznis, hojnosť

mentálne a fyzické zdravie

energetické bloky a podvedomé presvedčenia

spoznanie sa na úrovni Duše

prejavenie ženskej energie