Meditácia: Balíček meditácií pre deti

25,00  s DPH

Balíček meditácií pre deti je nástroj zameraný
na zvedomenie si osobnej sily a potenciálu ich
čistých srdiečok. Pomôže im upokojiť sa, uvidieť
svoju hodnotu a nájsť vo svete svoje miesto – tým,
že ho nájdu vo svojom vnútri. 

Mám záujem o záznam

ZOSEBA: Balíček meditácií pre deti je nástroj zameraný na zvedomenie osobnej sily a potenciálu ich čistých srdiečok. Pomôže im upokojiť sa, uvidieť svoju hodnotu a nájsť vo svete svoje miesto – tým, že ho nájdu vo svojom vnútri. Sama som svoju prvú meditáciu zažila ako 6-ročná a ten otisk vnútorného sveta vo mne ostal navždy ✨

Deti v dnešnej dobe zažívajú nátlak a zvýšenú mieru stresu. Mentálna záťaž, s ktorou sa musia vysporiadať, má stúpajúcu tendenciu. Americká Asociácia Pediatrov (AAP) na základe výskumov rodičom odporúča meditáciu ako vhodný spôsob uvoľnovania napätia u detí. Už jednoduché zastavenie, sústredenie sa na prítomný okamih a vedomé dýchanie prinášajú úľavu.

Pre rôzne vekové kategórie detí sú vhodné rôzne typy meditácií (alebo ich kombinácie). Od prítomného mindfulness sústredenia, cez preciťovanie a kultivovanie svojich emócií, rôzne dychové cvičenia až po pohybovú meditáciu, ktorá je dynamickejšia a podporujúca vzťah s vlastným telom. Podla výskumov dokážu benefity meditácie využívať deti už od 3 rokov.

ZOSEBA: Balíček meditácií pre deti obsahuje 3 meditatívne nahrávky
✨
Výlet do vesmíru je meditácia vhodná na pokojné kúzelné zaspávanie.
✨ Stretnutie s kamarátom jednorožcom
je meditácia zameraná na upokojenie a uvedomenie si hodnoty budovania priateľstiev.
✨ Meditácia Drak a strom priateľstva deťom prostredníctvom dobrodružného príbehu ukáže ich vlastnú silu a výnimočnosť a zároveň ich nasmeruje k spracúvaniu vlastných emócií.

Súčasťou balíčka meditácií je aj BONUS:
✨ Afirmačná nahrávka pre rodičov
✨ Workbook vo formáte PDF obsahujúci informácie o detskej meditácii, omaľovánku pre deti ku každej meditácii a textové afirmácie pre rodičov

V počiatkoch tvorby meditácií pre deti, uvedomujúc si zámer a potrebnú odbornosť, som aktuálny stav a možnosti konzultovala s Martinou Faško, poradkyňou v oblasti psychológie a osobnostného rozvoja, psychologičkou a lektorkou: “Počas svojej práce školskej psychologičky som vnímala, ako sú deti v predškolskom a školskom veku zahltené množstvom informácií a stimulov a ako potrebujú návrat k sebe, do seba. K tomu slúžia rôzne hry, aktivity, relaxácie, sprítomňovanie a meditácie. Práca s emóciami je u väčšiny detí zanedbávaná, prostredníctvom meditácie či relaxácie ich vieme nasmerovať späť k sebe. Vieme ich viesť k tomu, aby si uvedomovali svoje talenty, svoju sebahodnotu a sebalásku. A aby si na sebe a aj vo svete dokázali všímať to dobré a krásne.”

Meditáciu môžeme vnímať a používať ako rituál budujúci a upevňujúci vzťah medzi rodičmi a deťmi. “Rodičia si s deťmi môžu vytvoriť rituál ako vzájomnú chvíľku pre seba. Skúste si vyhradiť 10 minút pre upokojenie, zrelaxovanie a budovanie vzťahu so svojím dieťaťom. Počas meditácie si ho môžete zobrať na ruky, môžete sa objímať a môžete spolu ležať v postieľke, kým dieťa zaspí.  U detí vnímam mnoho potrieb, ktoré často nie sú naplnené. Potreba blízkosti, fyzických dotykov, potreba byť videný, počutý a prijatý, to je dôležité pre každé dieťa. Tým, že rodičia dnes často nemajú čas, tak práve tých 10 minút môže pre dieťa byť nesmierne obohacujúcich a výžívných. Dotyky a prítomnosť rodičov sú pre deti veľmi dôležité. Zároveň tým deti učíme venovať čas sebe, svojím pocitom a celkovo ich prežívaniu,” doplnila Martina Faško.

✨

Meditácia prioritne v deťoch posilňuje pocit bezpečia, empatiu a sebadôveru

✨

Autorka: certifikovaná sprievodkyňa meditáciami a spirituálna mentorka Mgr. Lívia Svitana
V spolupráci a odbornej konzultácii: poradkyňa v oblasti psychológie a osobnostného rozvoja, psychologička a lektorka Mgr. Martina Faško


Po objednávke a jej uhradení (po pripísaní platby na náš účet) ti na email, zadaný v objednávke, pošleme audio-nahrávku meditácie vo formáte mp3. Rovnako obdržíš aj .pdf listy s mindfulness cvičeniami, ktore ti pomôžu integrovať a ukotviť prežité transformačné energie.

Kategórie produktu